Nio av tio väljer kort framför kontanter

Nio av tio svenskar, 92 procent, betalar oftast med kort när de köper något. Bara 5 procent använder oftast kontanter. Det visar Betalningsbarometern, en ny Sifoundersökning som beställts av Bankomat AB.

– Allt färre använder kontanter dagligen. Men omställningen till digitala betaltjänster är inte problemfri. Många människor har inte möjlighet att betala digitalt och i krissituationer kan vi alla behöva ha tillgång till kontanter, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

En av fyra svenskar, 24 procent, svarar att de inte har några kontanter i plånboken just nu. Bara tre procent av svenskarna använder kontanter dagligen.

– När allmänheten betalar digitalt så minskar incitamenten för banker och andra privata aktörer att tillhandahålla kontanter. Men att upprätthålla en infrastruktur för kontanter är en samhällsviktig funktion som staten måste ta ansvar för, säger Johan Nilsson.

Även om kontantanvändningen minskar så finns många människor som regelbundet betalar kontant. Knappt hälften av svenskarna, 47 procent, använder kontanter minst några gånger per månad. Bland äldre personer är motsvarande siffra 70 procent.

– Så länge det finns behov av kontanter kommer vi på Bankomat att göra vad vi kan för att de ska vara tillgängliga. Just nu genomför vi en storsatsning på kontantcenter, där man både kan sätta in och ta ut pengar, säger Johan Nilsson.

För mer information
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]

Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Om Betalningsbarometern
Betalningsbarometern är en Sifoundersökning som beställts av Bankomat AB. Undersökningen bygger på onlineintervjuer med 1 001 personer i åldrarna 18–79 år där de tillfrågade har svarat på frågor om hur de ser på betalningar och kontanter. Undersökningen genomfördes av Sifo under perioden 5–13 mars 2018.

1. Vilken betalningsmetod använder du oftast när du köper något? Gör en sammantagen bedömning av alla dina köp, oavsett om de sker i fysisk butik eller på internet. (Procent)

Alla18-29 år30-49 år50-64 år65-79 år
Kortbetalning9291959191
Betal-appar för smartphones, exempelvis Swish11110
Digitala betaltjänster, exempelvis PayPal13000
Sms-betalning00000
Kontoöverföring via internetbank11001
Kontanter53387
Annat00000
Tveksam, vet ej01000

2. Hur ofta använder du digitala betalningsmetoder när du köper något? Exempel på digitala betalningsmetoder är kortbetalning, betalappar för smartphones som Swish, digitala betaltjänster som PayPal, sms-betalning eller kontoöverföring via internetbank.
Gör en sammantagen bedömning av alla dina köp, oavsett om de sker i fysisk butik eller på internet. (Procent)

Alla18-29 år30-49 år50-64 år65-79 år
Minst en gång per dag2317253117
Några gånger varje vecka4740464557
Några gånger varje månad2235201620
Några gånger varje år66764
Aldrig10211
Tveksam, vet ej12101

3. Hur ofta använder du kontanter när du köper något? Gör en sammantagen bedömning av alla dina köp, oavsett om de sker i fysisk butik eller på internet. (Procent)

Alla18-29 år30-49 år50-64 år65-79 år
Minst en gång per dag31256
Några gånger varje vecka10551516
Några gånger varje månad3424313748
Några gånger varje år4553543827
Aldrig815844
Tveksam, vet ej12000

4. Hur stort eller litet förtroende har du för digitala betalningsmetoder? Exempel på digitala betalningsmetoder är kortbetalning, betal-appar för smartphones som Swish, digitala betaltjänster som PayPal, sms-betalning eller kontoöverföring via
internetbank. (Procent)

Alla18-29 år30-49 år50-64 år65-79 år
Mycket stort förtroende3036362619
Ganska stort förtroende6156576570
Ganska litet förtroende664610
Inget förtroende alls10120
Tveksam, vet ej21212

5. Ungefär hur mycket kontanter tror du att du har i plånboken just nu? (Procent)

Alla18-29 år30-49 år50-64 år65-79 år
1-100 kronor3834404035
101-1000 kronor3327263748
Mer än 1000 kronor44275
Jag har inga kontanter i plånboken2434311611
Tveksam, vet ej11010

Om Bankomats kontantcenter
– Bankomat har sammanlagt över 1 800 kontantautomater på mer än 500 orter i Sverige.
– I kontantcenter går det inte bara att ta ut sedlar utan också att sätta in dem på sitt konto. Under året öppnar Bankomat 30 nya kontantcenter. För närvarande finns 107 kontantcenter i drift runtom i landet.
– I kontantcenter kan det också gå att – beroende på vilka tjänster kortutgivaren erbjuder – få kontoutdrag, göra överföringar och ändra pinkod.
– I vissa uttagsautomater går det också att ta ut euro och annan utländsk valuta.
– Kontantcenter placeras främst i gallerior och i andra trygga miljöer där många människor är i rörelse.