Nya kontantcenter på 30 orter

Efterfrågan på att ta ut och sätta in kontanter är fortfarande stor bland svenskarna, trots att de digitala betalsätten ökar. Därför kommer Bankomat under året att öppna ett 30-tal kontantcenter där man både kan ta ut och sätta in pengar. Sammanlagt har Bankomat öppnat 130 nya kontantcenter de senaste tre åren.

– Vi har överträffat våra mål för antalet nya kontantcenter de senaste åren och fortsätter nu vår satsning. Så länge det finns ett behov av kontanter kommer vi att göra vad vi kan för att människor ska ha tillgång till dem, säger Johan Nilsson, marknadschef på Bankomat AB.

Trenden de senaste åren har varit att digitala betalningar ökar och betalning med kontanter minskar. Samtidigt visar undersökningar att en klar majoritet av svenskarna vill behålla kontanterna. Och för den miljon människor som lever i digitalt utanförskap är det nödvändigt att kunna använda kontanter.

– Kontanter är fortfarande ett viktigt betalningsmedel för många. Omställningen till mer digitala betallösningar måste ske på ett omsorgsfullt sätt, annars riskerar vissa att stå utan betalningsmöjligheter, säger Johan Nilsson.

Bankomat AB arbetar sedan 2016 för att bygga ett heltäckande nät av uttags- och insättningsautomater över landet. Några av de orter som nu får nya kontantcenter under 2019 är Borås, Kalix, Kungälv, Skellefteå och Örnsköldsvik.

För mer information
Johan Nilsson, chef kund och marknad, Bankomat AB, 070-775 88 47, [email protected]
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, Bankomat AB, 070-775 88 47, [email protected]

Fakta: Insättningar och uttag i Bankomats automater
• Bankomat har sammanlagt över 1 700 kontantautomater på mer än 500 orter i landet.
• Mellan januari och juni 2018 tog svenskarna ut sammanlagt över 45 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater. Det innebär att varje svensk i snitt tog ut 740 kronor i månaden.
• Under samma period sattes 8,7 miljarder kronor in via Bankomats insättningsautomater, vilket motsvarar 143 kronor i månaden för varje svensk.

Fakta: Kontantcenter
• Ett kontantcenter har två till fyra automater för uttag och insättning av sedlar.
• I många kontantcenter går det också att ta ut euro.
• Kontantcenter placeras främst i gallerior och andra trygga miljöer där många människor är i rörelse.
• Det går också att få kontoutdrag, göra överföringar samt ändring av pinkod, beroende på vilka tjänster kortutgivaren erbjuder.
• Det finns i dag 130 kontantcenter i Sverige.

Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på fler än 500 orter i Sverige. Trygghet, tillgänglighet och valfrihet är viktigt för oss. Vi vill att kontanter ska finnas som ett av flera möjliga betalsätt.