Rekordmånga svenskar vill ha kvar kontanter

Fler än åtta av tio svenskar, 83 procent, vill att kontanter ska finnas kvar i framtiden, vilket är en rekordhög andel. Av de som vill ha kvar kontanter anger hälften att det viktigaste skälet är krisberedskap. Det visar en ny undersökning som Verian har genomfört på uppdrag av Bankomat.

– Vi på Bankomat ser tydligt att uttagen av kontanter från våra automater snabbt minskar. Men trots att allt färre svenskar använder kontanter så vill alltså allt fler ha kvar kontanter som betalmedel. Man ser att det finns ett stort samhällsbehov av att kontanthanteringen fungerar, säger Johan Nilsson, marknadschef på Bankomat AB.

På uppdrag av Bankomat har Verian, tidigare Kantar Sifo, varje år sedan 2018 frågat svenskarna om de vill att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala även i framtiden eller om de vill ha ett helt kontantlöst samhälle.

I årets undersökning svarade 83 procent av svenskarna att de vill ha kvar kontanter, vilket är en rekordhög siffra. Andelen svenskar som vill ha kvar kontanter har ökat ganska stadigt från den första undersökningen 2018, då andelen var 68 procent.

– I grunden behövs kontanter för att människor ska kunna välja hur de vill betala. Men kontanter är också helt nödvändiga för de människor som lever i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap, säger Johan Nilsson.

De svenskar som i undersökningen svarade att de vill ha kvar kontanter fick också ange det viktigaste skälet till sitt ställningstagande. 51 procent angav ”Krisberedskap” som det viktigaste argumentet för att kontanter ska finnas kvar, medan 29 procent svarade ”Valfrihet” och 19 procent ”Inkludering”.

– Det finns ett starkt samhällsbehov av en fungerande kontanthantering. Men som en följd av människors minskade efterfrågan på kontanter har många företag som erbjuder kontantservice minskat eller upphört med sin verksamhet. Nu behöver staten ta ett finansiellt ansvar för de mest sårbara delarna av kontanthanteringen, säger Johan Nilsson.

Våren 2023 överlämnade utredaren Anna Kinberg Batra betänkandet ”Staten och betalningarna” till regeringen, med vissa förslag kring statens respektive näringslivets ansvar för kontanthanteringen.

I januari i år meddelade finansmarknadsminister Niklas Wykman att en ny utredning tillsätts om möjligheten att betala med kontanter. Utredaren Dennis Dioukarev har frihet att föreslå fler åtgärder för att stärka kontanthanteringen i samhället och ska redovisa resultatet av uppdraget den 31 december 2024.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Om undersökningen:
Verian genomförde undersökningen den 22–29 februari 2024, med en komplettering den 25–27 mars 2024, som en webbaserad undersökning. Sammanlagt 4 500 personer i åldrarna 18 till 79 år fick svara på följande fråga:

”Vill du att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala på även i framtiden, eller vill du ha ett helt kontantlöst samhälle?”*

● 83 procent svarade: ”Jag vill att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala på även i framtiden”
● 11 procent svarade: ”Jag vill ha ett helt kontantlöst samhälle”
● 6 procent svarade ”Tveksam/vet ej”

De 83 procent (3 720 personer) som svarade ”Jag vill att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala på även i framtiden” fick följande följdfråga:

”Vilket tycker du är det viktigaste argumentet för att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala på även i framtiden?”**

● 51 procent svarade: ”Krisberedskap – kontanter ska finnas kvar i händelse av att de digitala betalsystemen slås ut”
● 29 procent svarade: ”Valfrihet – kontanter ska finnas kvar för att människor ska kunna välja hur de vill betala” ● 19 procent svarade: ”Inkludering – kontanter ska finnas kvar för att människor i digitalt utanförskap behöver dem”
● 1 procent svarade: ”Annat”
● 0 procent svarade: ”Tveksam/vet ej”

Läs hela undersökningen från Verian här.

* Denna fråga har ställts en gång om året sedan 2018. År 2022 ställdes frågan strax före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och sedan igen ungefär tre månader senare, med syftet att se om svaren skulle ha förändrats.

** Denna följdfråga ställdes första gången år 2023.


Utvecklingen över hur stor andel som vill ha kvar kontanter 2018–2024


Andel (avrundat) som vill ha kvar kontanter/ha ett kontantlöst samhälle 2018–2024

Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på nästan 600 orter i Sverige. I ungefär 300 av automaterna finns resevaluta. Bankomat står för trygghet, effektivitet och nytänkande.