Sex av tio använder inte kontanter

Sex av tio svenskar, 61 procent, har sällan eller aldrig kontanter med sig. Bland personer i åldern 18–34 år handlar det om 74 procent. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Bankomat.

– Allt fler svenskar väljer att betala digitalt i stället för kontant. Utvecklingen drivs på både av konsumenter som tycker att det är smidigare med digitala betalsätt och av företag som inte vill ta emot kontanter, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Den nya Sifoundersökningen visar att 61 procent av svenskarna sällan eller aldrig har kontanter med sig. Bland unga i åldern 18–34 år är motsvarande siffra 74 procent. Bland äldre i åldern 56–79 år är det 48 procent som sällan eller aldrig har kontanter med sig.

– Det är viktigt för samhället att kontanter finns kvar, inte minst för de äldres skull. Men när efterfrågan på kontanter minskar och hanteringen blir en förlustaffär för privata aktörer så måste staten gå in och finansiera den samhällsviktiga kontanthanteringen, säger Johan Nilsson.

Hösten 2019 antog riksdagen en ny lag som innebär att sex stora banker ska se till att svenskarna inte har för långt från sin bostad till närmaste ställe att ta ut kontanter. Just nu bereds ett förslag till ny riksbankslag på Regeringskansliet, där Riksbanken föreslås få ett större ansvar för kontanthanteringen.

– Min förhoppning är att Riksbanken nu får ett finansiellt ansvar för hela kontantkedjan. Det kan handla om allt från att finansiera lagerhållning och transport av kontanter till att göra det mer ekonomiskt attraktivt för handlare att ta emot kontanter, säger Johan Nilsson.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Om undersökningen:
Sifoundersökningen genomfördes den 15–24 juni 2020 som en webbaserad undersökning. 1 146 personer besvarade följande fråga: ”Har du kontanter (sedlar eller mynt) med dig i plånboken/fickan/handväskan?”
18 procent svarade: ”Ja, jag har alltid kontanter med mig.”
20 procent svarade: ”Ja, jag har ofta kontanter med mig.”
37 procent svarade: ”Nej, jag har sällan kontanter med mig.”
24 procent svarade: ”Nej, jag har aldrig kontanter med mig.”
1 procent svarade: ”Tveksam/vet ej.”

Källa: Bankomat

Läs hela Sifoundersökningen här.