Sju av tio vill ha kvar kontanter

Sju av tio svenskar vill att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt betalsätt i framtiden. Endast var fjärde svensk vill ha ett helt kontantlöst samhälle. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Bankomat AB.

– Allt fler väljer att betala digitalt men det är fortfarande en överväldigande majoritet som också vill ha kvar kontanter som ett betalsätt. Vi tycker det är viktigt att de som vill använda kontanter har den möjligheten, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Sifoundersökningen visar att 68 procent av svenskarna vill kunna betala kontant även i framtiden. Endast var fjärde svensk, 25 procent, vill ha ett helt kontantlöst samhälle.

– Det finns många fördelar med omställningen till digitala betaltjänster, men omställningen innebär också en risk att de som är beroende av kontanter kan få svårigheter. Detta gäller särskilt småföretag och föreningar samt äldre och funktionsvarierade personer, säger Johan Nilsson.

Mest positiva till kontanter är personer över 65 år – en grupp som består av två miljoner svenskar. Av dem vill hela 85 procent ha kvar kontanter. Bland yngre personer mellan 18 och 29 år – den grupp som är mest van vid digitala betallösningar – vill 56 procent ha kvar kontanter medan 38 procent vill ha ett kontantlöst samhälle.

– Så länge det finns behov av kontanter kommer vi på Bankomat att göra vad vi kan för att de ska vara tillgängliga. Vi etablerar nu fler och fler kontantcenter, där man både kan ta ut och sätta in sedlar. Vi utvecklar också nya sorters betaltjänster som kan bidra till att lösa de tillgänglighetsproblem vi ser i dag, säger Johan Nilsson.

Om Sifoundersökningen

Sifoundersökningen genomfördes genom telefonintervjuer under perioden 23 januari –3 februari 2018. Sammanlagt 2 301 personer i åldrarna 18 till 65 år deltog i undersökningen.

På frågan ”Vill du att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala även i framtiden, eller vill du ha ett helt kontantlöst samhälle?” svarade 68 procent ”Jag vill att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala”, medan 25 procent svarade ”Jag vill ha ett helt kontantlöst samhälle”. Sju procent svarade ”Tveksam/vet ej”.

Läs hela Sifoundersökningen.

Om Bankomats kontantcenter

  • Bankomat har sammanlagt över 1 800 kontantautomater på mer än 500 orter i Sverige.
  • Bankomat har 93 kontantcenter i Sverige. Under 2018 planeras för etablering av ytterligare 30 kontantcenter.
  • Kontantcenter placeras främst i gallerior och i andra trygga miljöer där många människor är i rörelse.
  • I samtliga kontantcenter kan man både ta ut och sätta in sedlar.
  • I kontantcenter kan det också gå att – beroende på vilka tjänster kortutgivaren erbjuder – få kontoutdrag, göra överföringar och ändra pinkod.
  • I vissa uttagsautomater går det också att ta ut Euro och annan utländsk valuta.

För mer information, kontakta:

Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected] 
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]