Svenskarnas uttag av resevaluta ökar kraftigt

Svenskarnas uttag av euro ökade kraftigt sista veckan i maj. Uttagen var då 30 procent högre än föregående vecka och 242 procent högre än samma vecka för ett år sedan, enligt Bankomats statistik över resevaluta.

– Uttagen av resevaluta visar tydligt att svenskarna har börjat planera för att resa igen. Framför allt är det uttag av euro som ökar, vilket tyder på att människor väljer resmål som ligger nära och känns trygga, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Uttagen av euro från Bankomats valutaautomater har visat på en svagt uppåtgående trend under årets första månader. Den största ökningen skedde under sista veckan i maj, då uttagen var 30 procent högre än föregående vecka och 242 procent högre än samma vecka för ett år sedan.

– Uttagen av resevaluta är sannolikt ett resultat av att vaccinationerna fortskrider och att många känner att det går att resa igen. Det är bra att ta med kontanter på resan, eftersom det i många länder inte är riktigt lika lätt som i Sverige att betala digitalt, säger Johan Nilsson.

I ungefär 180 av Bankomats automater finns det möjlighet att ta ut euro. Information om aktuella kurser finns på Bankomats hemsida, i appen och i automaterna. Bankomat tar inga avgifter för uttag.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Statistik över uttag av euro under vecka 1–21, 2020 respektive 2021

Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på fler än 500 orter i Sverige. I ungefär 180 av automaterna finns resevaluta. Bankomat utvecklar även andra bankgemensamma tjänster till banker och konsumenter. Bankomat står för trygghet, effektivitet och nytänkande.