Tre av fyra svenskar negativa till ett kontantlöst samhälle

Nästan tre av fyra svenskar, 73 procent, vill att det ska gå att betala med kontanter även i framtiden. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Bankomat. Andelen svenskar som vill kunna använda kontanter ligger stabilt runt 70 procent för fjärde året i rad.

Den nya Sifoundersökningen visar att 73 procent av svenskarna vill kunna betala med kontanter även i framtiden. Motsvarande andel var 75 procent förra året, 72 procent 2019 och 68 procent 2018.

– Många väljer att betala digitalt men det är fortfarande en överväldigande majoritet som vill kunna betala med kontanter. Det är viktigt att de som vill eller behöver använda kontanter har möjlighet att göra det, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Mest positiva till kontanter är personer mellan 65 och 79 år, där också det digitala utanförskapet är stort. I denna åldersgrupp, som består av över 1,5 miljoner svenskar, vill totalt 84 procent ha kvar kontanterna.

Även yngre personer – den grupp som är mest van vid digitala betallösningar – vill ha kvar kontanterna. Bland personer mellan 18 och 29 år vill 61 procent att kontanter ska finnas kvar.

– Kontanter är fortfarande ett viktigt betalningsmedel för många, inte minst för personer i digitalt utanförskap. Därför bör staten stimulera butiker, restauranger och andra privata aktörer att vilja hantera kontanter, säger Johan Nilsson.

I december tillsatte regeringen utredningen Statens roll på betalningsmarknaden under ledning av Anna Kinberg Batra. I uppdraget ingår att ta ställning till statens respektive näringslivets ansvar för kontanterna.

– Vad som nu krävs är en rad statliga insatser för att kontanthanteringen ska fortsätta att fungera. Det borde vara självklart att ansvaret för en samhällsviktig infrastruktur ska ligga på staten och inte på marknadsaktörer, säger Johan Nilsson.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]


Resultat av Sifoundersökningen, uppdelat per län

Sifoundersökningen genomfördes den 18 februari – 4 mars 2021 som en webbaserad undersökning. Sammanlagt 3 254 personer i åldrarna 18 till 79 år deltog i undersökningen. Frågan som ställdes löd:

”Vill du att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala även i framtiden, eller vill du ha ett helt kontantlöst samhälle?”

73 procent svarade: ”Jag vill att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala.” (2020: 75 procent, 2019: 72 procent, 2018: 68 procent)
20 procent svarade: ”Jag vill ha ett helt kontantlöst samhälle.” (2020: 19 procent, 2019: 21 procent, 2018: 25 procent)
7 procent svarade ”Tveksam/vet ej.” (2020: 6 procent, 2019: 7 procent, 2018: 7 procent)

Källa: Bankomat

Läs hela Sifoundersökningen här.