Varannan svensk är kritisk till kontantfria butiker

Hälften av svenskarna, 50 procent, tycker det är dåligt att allt fler butiker slutar ta emot kontanter. Något färre, 46 procent, tycker att det är en bra utveckling. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Bankomat.

– Kontanter behöver finnas kvar som ett möjligt sätt att betala under överskådlig tid. Det är viktigt både för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat.

Den nya Sifoundersökningen visar att 50,3 procent av svenskarna tycker att det är mycket eller ganska dåligt att allt fler butiker slutar ta emot kontanter, medan 45,9 procent tycker att det är en mycket eller ganska bra utveckling.

– I debatten finns det de som tycker att butiker ska tvingas ta emot kontanter, men den snabba nedmonteringen av kontantinfrastrukturen har redan slagit hårt mot handeln och tvång vore fel väg att gå. I stället bör staten genom subventioner göra det mer attraktivt för handeln att hantera kontanter, säger Johan Nilsson.

I december tillsatte regeringen utredningen Statens roll på betalningsmarknaden under ledning av Anna Kinberg Batra. I utredningsdirektivet konstateras att huvudregeln i dag är att handeln ska acceptera kontanter, eftersom kontanterna är det enda lagliga betalningsmedlet. I Anna Kinberg Batras uppdrag ingår att ta ställning till om det behövs en lagändring.

– Jag hoppas att Anna Kinberg Batra tar ställning till statens respektive näringslivets finansiella ansvar för alla olika delar av kontantkedjan, inklusive handeln. Det borde vara självklart att ansvaret för en samhällsviktig infrastruktur ska ligga på staten och inte på marknadsaktörer, säger Johan Nilsson.

För mer information
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Om Sifoundersökningen
Undersökningen från KANTAR Sifo genomfördes den 24 november – 3 december 2020 som en webbaserad undersökning. Sammanlagt 1 000 personer i åldrarna 18 till 79 år deltog i undersökningen. Frågan som ställdes löd:

De digitala betalningarna ökar och allt fler butiker slutar ta emot kontanter som betalningsmedel. Tycker du att det är bra eller dåligt att allt fler butiker slutar ta emot kontanter?”- 15,0 procent svarade ”Mycket bra
– 30,9 procent svarade ”Ganska bra
– 26,5 procent svarade ”Ganska dåligt
– 23,8 procent svarade ”Mycket dåligt
– 3,8 procent svarade ”Tveksam, vet ej

Källa: Bankomat
Läs hela Sifoundersökningen här

Om utredningen Statens roll på betalningsmarknaden
– Anna Kinberg Batra, Moderaternas partiledare 2015–2017, är särskild utredare.
– Utredaren ska ha en referensgrupp med företrädare för samtliga riksdagspartier.
– Utredaren ska bland annat ta ställning till statens roll på betalningsmarknaden, utreda behoven av lagliga betalningsmedel och en e-krona samt eventuellt föreslå nya lagar.
– Utredningen ska redovisas senast den 30 november 2022.


Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på fler än 500 orter i Sverige. I ungefär 150 av automaterna finns resevaluta. Bankomat utvecklar även andra bankgemensamma tjänster till banker och konsumenter. Bankomat står för trygghet, effektivitet och nytänkande.