Varannan svensk har kontanter hemma i beredskapssyfte

Nästan varannan svensk, 47 procent, har kontanter hemma i beredskapssyfte. Av dessa har 11 procentenheter börjat ha kontanter hemma först efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Det visar en ny undersökning som Verian har genomfört på uppdrag av Bankomat.

– Det är tydligt att de senaste årens omvärldshändelser har ökat svenskarnas medvetenhet kring betydelsen av kontanter för samhällets krisberedskap. Man förstår vikten av att ha alternativa sätt att betala om de digitala betalsystemen skulle slås ut, säger Johan Nilsson, marknadschef på Bankomat AB.

På uppdrag av Bankomat har Verian frågat svenskarna om de har kontanter hemma i beredskapssyfte. Totalt 47 procent svarade att de har kontanter hemma, varav 36 procentenheter angav att de haft kontanter hemma redan före Rysslands fullskaliga invasionen av Ukraina och 11 procentenheter att de har börjat ha kontanter hemma först efter invasionen. 51 procent av de svarande angav att de inte har kontanter hemma i beredskapssyfte.

Det finns stora skillnader mellan olika län. Toppar listan gör Norrbotten, där hela 56 procent av invånarna har kontanter hemma i beredskapssyfte. Längst ner på listan kommer Uppsala län, där motsvarande siffra är 40 procent.

– Jag tycker det är klokt att ha kontanter hemma i beredskapssyfte. Men det är också viktigt att svenskarna kan få tag på kontanter under kris eller krig. Därför arbetar vi på Bankomat nu med att öka vår beredskap, så att en del av våra kontantautomater ska kunna fungera även utan normal elförsörjning och internetuppkoppling, säger Johan Nilsson.

Under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i januari lyfte både överbefälhavare Micael Bydén och civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin att det finns en risk att det blir krig i Sverige och att svenskarna måste förbereda sig.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmanar alla att ha ungefär 2 000 kronor i kontanter hemma i beredskapssyfte. Enligt MSB är det bra med små valörer, så att man kan göra mindre inköp även om det inte finns växelpengar.

– Många butiker tar i dag inte emot kontanter, då hanteringen har blivit både dyrare och krångligare. Men att tvinga handlare som redan kämpar med sin lönsamhet att hantera kontanter är inte rätt väg att gå. I stället bör handeln ta samhällsansvar genom självreglering samtidigt som staten bör införa incitament som gör det mer attraktivt att hantera kontanter, säger Johan Nilsson.

I januari i år meddelade finansmarknadsminister Niklas Wykman att en utredning tillsätts om möjligheten att betala med kontanter. Utredaren Dennis Dioukarev har även frihet att föreslå fler åtgärder för att stärka kontanthanteringen i samhället och ska redovisa resultatet av uppdraget den 31 december 2024.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]  Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Om undersökningen:
Verian genomförde undersökningen den 22–29 februari 2024, med en komplettering den 25–27 mars 2024, som en webbaserad undersökning. Sammanlagt 4 500 personer i åldrarna 18 till 79 år fick svara på följande fråga:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar svenskarna att ha kontanter hemma som räcker i minst en vecka, som beredskap inför en eventuell kris- eller krigssituation. Har du kontanter (sedlar eller mynt) hemma i beredskapssyfte? 

● 36 procent svarade: ”Ja, jag har haft kontanter hemma i beredskapssyfte i mer än två år, dvs. sedan innan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina”
● 11 procent svarade: Ja, jag har haft kontanter hemma i beredskapssyfte i upp till två år, dvs. sedan efter Rysslands fullskaliga invasion
● 51 procent svarade: ”Nej, jag har inte kontanter hemma i beredskapssyfte”
● 1 procent svarade ”Tveksam/vet ej”

Per län fördelade sig svaren enligt nedan.

Läs hela undersökningen från Verian under Undersökningar & Rapporter.

Källa: Bankomat AB


Fakta: MSB om kontanternas betydelse i samhället
MSB anser att kontanter fortfarande har en viktig roll i samhället och anger fem skäl till detta.

  1. Kontanter är det enda betalningsmedel som alla kan ha tillgång till.
  2. Du behöver inte någon speciell teknik som appar, betalkort eller E-legitimation för att betala med kontanter.
  3. Du kan ta ut och förvara en summa kontanter hemma i förebyggande syfte.
  4. Kontanter är centralbankspengar, det vill säga att värdet garanteras av staten.
  5. Det krävs inga mellanhänder för att genomföra betalning med kontanter.

Källa: MSB