Seminarium i Riksdagen – Hur kan vi få kontanthanteringen att fungera?

5 april 2019

Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle går rekordfort i Sverige. Det finns många fördelar med omställningen till digitala betaltjänster, men den är inte problemfri. Utmaningarna handlar bland annat om sårbarhet i kris och om digitalt utanförskap. Mot denna bakgrund presenterade Riksbankskommittén i juni 2018 sitt delbetänkande ”Tryggad tillgång till kontanter”. Där föreslås ett lagkrav på att sex stora banker ska säkerställa en rimlig tillgång till kontantuttag och deponeringspunkter i hela landet.

• Vilka är fördelarna och nackdelarna med Riksbankskommitténs förslag?
• Finns det andra åtgärder som skulle kunna få kontanthanteringen att fungera?
• Vilket är statens respektive kommersiella aktörers ansvar?

Dessa frågor diskuterades vid seminariet.

Om du vill se seminariet i efterhand finns webbsändningen här nedan.

I PANELEN
Mattias Karlsson (M), riksdagsledamot
Eva Lindh (S), riksdagsledamot
Emil Källström (C), riksdagsledamot
Bengt Nilervall, näringspolitisk expert, Svensk Handel