Trygghetsfrågor fortsatt viktiga för oss

22 februari 2022

Bankomat är en stolt partner till Nattvandring.nu. En stiftelse som verkar för ungdomars bästa på ungdomars egna villkor. Genom vuxenengagemang skapar vi en tryggare närmiljö! I våra automater hittar du nu ett meddelande där vi på Bankomat vill påminna om det viktiga arbete som görs.