Personuppgifter på Bankomat

Bankomat AB behandlar endast de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra transaktionerna i våra automater.

Vi bearbetar konto- och kortinformation för att möjliggöra våra tjänster såsom uttag och insättning av kontanter i våra automater samt andra tjänster som dina kortutgivare eller andra betaltjänstleverantörer erbjuder

Vid vissa automater har vi kameror av trygghet-/ och säkerhetsskäl. Vi samarbetar med myndigheter för att förebygga och utreda brott.

Vid besök på vår webbplats eller vid användande av vår app bearbetar vi data som är tillgängliga från den enhet som används.

Vi behandlar inga insamlade uppgifter för marknadsföringsändamål.

För dig som kontaktar vår Kundservice tar vi emot dina kontaktuppgifter.

Vi behandlar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Det betyder att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste sparas under lång tid för att uppfylla gällande lagstiftning.

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, vill ha eventuellt felaktiga uppgifter rättade, vill få vissa uppgifter raderade eller har klagomål på behandlingen så är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected] eller genom att kontakta vår Kundservice.