Personuppgifter på Bankomat

Insamling av data

Bankomat AB behandlar endast de uppgifter som är nödvändiga för att genomföra transaktionerna i våra automater.

Vi bearbetar konto- och kortinformation för att möjliggöra våra tjänster såsom uttag och insättning av kontanter i våra automater samt andra tjänster som dina kortutgivare eller andra betaltjänstleverantörer erbjuder

Vid vissa automater har vi kameror av trygghet-/ och säkerhetsskäl. Vi samarbetar med myndigheter för att förebygga och utreda brott.

Vid besök på vår webbplats eller vid användande av vår app bearbetar vi data som är tillgängliga från den enhet som används.

Vi samlar in e-postadress i samband med felanmälan av automat i syfte att återkoppla eller förfråga om ytterligare information. Enskilda personuppgifter som kan ha lämnats till [email protected] används endast i syfte att kunna hantera felanmälan/förfrågningar och används inte i annat syfte.

Vi använder felrapporteringverktyget Sentry för att upptäcka fel och brister i appen, inrapporterad data är anonymiserad.

För dig som kontaktar vår Kundservice tar vi emot dina kontaktuppgifter.

Lagring av data

Vi behandlar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Det betyder att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste sparas under lång tid för att uppfylla gällande lagstiftning.

Borttagning eller rättning av data

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter, vill ha eventuellt felaktiga uppgifter rättade, vill få vissa uppgifter raderade eller har klagomål på behandlingen så är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected].

Förändring av Integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna sida vid behov. Därför rekommenderas du att granska denna sida med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.

Denna policy gäller från och med 2024-01-04

Kontaktuppgifter

Om du har några övriga frågor eller kommentarer kring vår hantering av personuppgifter så kan du även kontakta vår kundservice på följande sätt.

E-post: [email protected]
Telefon kundservice: 010-588 90 90

Besöks och postadress:
Bankomat AB
Holländargatan 10
111 36 Stockholm
Organisationsnummer: 556817-971