Bankomat öppnar 30 nya kontantcenter

Efterfrågan på att ta ut och sätta in kontanter är fortfarande stor bland svenskarna, trots att de digitala betalsätten ökar. Därför öppnar Bankomat i år 30 nya kontantcenter där man både kan ta ut och sätta in sedlar. Expansionen är en fortsättning på en intensiv satsning som resulterat i nära 90 nya kontantcenter de senaste två åren. 

– Vi har överträffat målet för antalet nya kontantcenter de senaste åren och nu fortsätter vi att satsa. Det är viktigt att de som vill använda kontanter har den valmöjligheten, säger Johan Nilsson, chef kund och marknad, Bankomat AB.

Bankomat AB arbetar sedan 2016 för att bygga ett heltäckande nät av uttags- och insättningsautomater över landet. Trenden de senaste åren har varit att digitala betalningar ökar och kontanter minskar. Det kan innebära en särskild utmaning för personer i glesbygd och andra grupper i samhället som har ett behov av att använda kontanter.

– Omställningen till mer digitala betallösningar måste ske på ett omsorgsfullt sätt. Det är viktigt att kontanter finns kvar som ett betalningsmedel under överskådlig tid, annars riskerar vissa att stå utan betalningsmöjligheter, säger Johan Nilsson. 

Några av de orter som får nya kontantcenter under 2018 är Finspång, Göteborg, Kalmar, Kristinehamn, Landskrona, Södertälje, Umeå och Uppsala.

Bankomat har sammanlagt över 1800 kontantautomater på mer än 500 orter i landet.


För mer information

Johan Nilsson, chef kund och marknad, Bankomat AB, 070-775 88 47, [email protected]  

Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, Bankomat AB, 070-775 88 47, [email protected]


Fakta kontantcenter

  • Ett kontantcenter har två till fyra automater för uttag och insättning av sedlar.
  • I vissa uttagsautomater går det också att ta ut Euro och annan utländsk valuta.
  • Kontantcenter placeras främst i gallerior och andra trygga miljöer där många människor är i rörelse.
  • Det går också att få kontoutdrag, göra överföringar samt ändring av pinkod, beroende på vilka tjänster kortutgivaren erbjuder.
  • Det finns i dag 88 kontantcenter i Sverige.


Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på fler än 500 orter i Sverige. Trygghet, tillgänglighet och valfrihet är viktigt för oss. Vi vill att kontanter ska finnas som ett av flera möjliga betalsätt.