”Kontantservice bör finnas där kontanter används”

I dag överlämnade regeringen en proposition till riksdagen där sex stora banker blir skyldiga att upprätthålla kontantservice i hela landet. Bankomat är kritiska till lagförslaget och vill i stället se en självreglering från bankerna.

– Bankomat är i grunden kritiska till lagförslaget. Precis som med annan samhällsviktig infrastruktur bör kontantinfrastrukturen finansieras av staten och inte av marknadsaktörer, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

De sex bankerna ska enligt regeringens lagförslag bli skyldiga att se till att landets invånare inte har för långt från sin bostad till närmaste plats för kontantuttag och deponering av dagskassor.

– Riksdagen bör nu avhålla sig från att detaljstyra hur kommersiella utförare av samhällsviktiga tjänster ska tillgodose samhällets behov. I stället för en lag baserad på boendeplats vill jag att bankerna frivilligt lovar att kontantservice ska finnas där kontanter används, säger Johan Nilsson.

För mer information
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected] 

Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]