Krisberedskap viktigaste skäl till att svenskar vill ha kontanter

Åtta av tio svenskar, 81 procent, vill att kontanter ska finnas kvar i framtiden. Det skäl som de flesta anger är att kontanter är viktiga för samhällets krisberedskap. Det visar en ny undersökning av Kantar Sifo som genomförts på uppdrag av Bankomat.

– Samtidigt som kontantanvändningen i samhället minskar har vi under de senaste åren sett en tydlig trend i att fler människor vill att kontanterna ska finnas kvar som betalmedel. Även om man själv inte använder kontanter ser man samhällsbehovet av en fungerande kontanthantering, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

På uppdrag av Bankomat har Kantar Sifo varje år sedan 2018 frågat svenskarna om de vill ha kvar kontanter som ett möjligt sätt att betala eller om de vill ha ett helt kontantlöst samhälle.

I årets undersökning svarade 81 procent av svenskarna att de vill ha kvar kontanter, vilket är samma andel som i den senaste undersökningen för ett knappt år sedan. I den första undersökningen 2018 var det 68 procent som ville ha kvar kontanterna och den siffran har sedan ökat.

– I grunden behövs kontanter för att människor ska kunna välja hur de vill betala. Men kontanter är också nödvändiga för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap. Kontanternas betydelse för krisberedskapen har blivit mer aktuell sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, säger Johan Nilsson.

De svenskar som i undersökningen svarade att de vill att kontanter ska finnas kvar fick också ange det viktigaste skälet till sitt ställningstagande. 53 procent angav ”Krisberedskap” som den viktigaste anledningen till att kontanter behöver finnas kvar, medan 28 procent svarade ”Valfrihet” och 17 procent ”Inkludering”.

– Kontanterna behövs, både i vardag och kris. Men som en naturlig följd av människors minskade efterfrågan på kontanter har många företag som erbjuder kontantservice minskat eller upphört med sin verksamhet. Nu behöver staten ta ett finansiellt ansvar för att upprätthålla den samhällsviktiga kontanthanteringen, säger Johan Nilsson.

Den 31 mars presenterade Anna Kinberg Batra betänkandet från utredningen ”Statens roll på betalningsmarknaden”, som haft i uppdrag att se över statens respektive näringslivets framtida roll på betalningsbetalningsmarknaden. Där ges vissa förslag kring statens respektive näringslivets ansvar för kontanthanteringen. Betänkandet ska nu behandlas av regeringen.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]  Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Om undersökningen:
Kantar Sifo genomförde undersökningen den 24 mars – 6 april 2023 som en webbaserad undersökning. Sammanlagt 3 250 personer i åldrarna 18 till 79 år fick svara på följande fråga:

”Vill du att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala även i framtiden, eller vill du ha ett helt kontantlöst samhälle?”*

  • 81,1 procent svarade: ”Jag vill att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala”
  • 13,6 procent svarade: ”Jag vill ha ett helt kontantlöst samhälle”
  • 5,3 procent svarade ”Tveksam/vet ej”

De 81,1 procent (2 670 personer) som svarade ”Jag vill att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala” fick följande följdfråga:

”Vilket är det viktigaste argumentet till att kontanter ska finnas kvar?”**

  • 17,2 procent svarade: ”Inkludering – kontanter ska finnas kvar för att de är nödvändiga för människor i digitalt utanförskap”
  • 53,3 procent svarade: ”Krisberedskap – kontanter ska finnas kvar i händelse av att de digitala betalsystemen slås ut”
  • 28,3 procent svarade: ”Valfrihet – kontanter ska finnas kvar för att människor ska kunna välja hur de vill betala”
  • 1,2 procent svarade: ”Annat”
  • 0,1 procent svarade: ”Tveksam/vet ej”

Läs hela Sifoundersökningen under rubriken Undersökningar & Rapporter.

* Denna fråga har ställts en gång om året sedan 2018. År 2022 ställdes frågan strax före Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och sedan igen ungefär tre månader senare, med syftet att se om svaren skulle ha förändrats.

** Denna följdfråga ställdes första gången år 2023.

Utvecklingen över hur stor andel som vill ha kvar kontanter 2018–2023

Andel (avrundat) som vill ha kvar kontanter/ha ett kontantlöst samhälle 2018–2023