Ny utredning om kontanter bör föreslå statliga insatser

I dag meddelade finansmarknadsminister Niklas Wykman att en ny utredning tillsätts om möjligheten att betala med kontanter. Bankomat välkomnar utredningen och hoppas på konkreta förslag om statliga insatser för att stärka de mest sårbara delarna av kontantkedjan.

– Betalningsutredningen som presenterades i våras kom med få konkreta förslag kring hur kontanthanteringen ska stärkas. Därför välkomnar jag att regeringen nu tillsätter en ny utredning som har mandat att föreslå ytterligare åtgärder. Jag hoppas framför allt på konkreta förslag på statliga insatser som säkerställer att kontanthanteringen fungerar i både vardag och kris, säger Nina Wenning, vd på Bankomat.

Under våren överlämnade den särskilda utredaren Anna Kinberg Batra betänkandet Staten och betalningarna till regeringen. Utredningen gav vissa förslag för att stärka kontanthanteringen i samhället, men föreslog också att en översyn av behovet av ytterligare åtgärder skulle göras senast 2025. Anna Kinberg Batra nämnde lagstiftning eller statlig upphandling av kontanttjänster från privata företag som möjliga ytterligare åtgärder.

I dag meddelade finansmarknadsminister Niklas Wykman att en ny utredning tillsätts, där utredaren har frihet att föreslå ytterligare åtgärder för att stärka kontanthanteringen i samhället.

– För att kontanthanteringen ska fungera framöver tror jag på en kombination av självreglering bland marknadsaktörer, inte minst inom handeln, och statliga upphandlingar eller incitament. Det är inte rimligt att genom lagstiftning tvinga privata aktörer att utföra samhällsviktig verksamhet som har svag eller ingen kommersiell bärkraft, säger Nina Wenning.

Som en följd av den minskade efterfrågan på kontanter har många företag minskat eller helt upphört med sin kontantservice. Sedan företaget ClearOn år 2022 lade ner sin tjänst Kassagirot finns begränsade möjligheter att betala räkningar kontant. Det finns nu också enbart ett företag i Sverige som erbjuder värdehantering. Allt fler butiker och restauranger upphör även med att ta emot kontanter.

– De mest sårbara delarna i kontantkedjan är räkningsbetalningar, värdehantering och handelns kontanthantering. Staten bör överväga att låta Statens servicecenter erbjuda räkningsbetalningar, ha beredskap för hur man ska hantera ett framtida scenario där ingen privat aktör erbjuder värdehantering och införa incitament som gör det mer attraktivt för handeln att hantera kontanter, säger Nina Wenning.

För mer information, kontakta:
Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]