Två av tre svenskar använder inte kontanter


Nästan två av tre svenskar, 63 procent, har sällan eller aldrig kontanter med sig. Bland personer i åldern 18–29 år handlar det om 76 procent. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Bankomat.

– Allt fler svenskar väljer att betala digitalt i stället för kontant. Utvecklingen drivs på både av konsumenter som tycker att det är smidigare med digitala betalsätt och av företag som inte vill ta emot kontanter, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Sifoundersökningen visar att 63 procent av svenskarna sällan eller aldrig har kontanter med sig, vilket är en ökning med två procent sedan 2020. Bland unga i åldern 18–29 år är motsvarande siffra 76 procent. Bland äldre i åldern 65–79 år är det 47 procent som sällan eller aldrig har kontanter med sig.

– Det är viktigt för samhället att kontanter finns kvar, inte minst för de äldres skull. Men när efterfrågan på kontanter minskar och hanteringen blir en förlustaffär för privata aktörer så måste staten gå in och finansiera den samhällsviktiga kontanthanteringen, säger Johan Nilsson.

I december tillsatte regeringen utredningen Statens roll på betalningsmarknaden under ledning av Anna Kinberg Batra. I uppdraget ingår att ta ställning till statens respektive näringslivets ansvar för kontanterna.

– Vad som nu krävs är en rad statliga insatser för att kontanthanteringen ska fortsätta att fungera. Det kan handla om allt från att finansiera lagerhållning och transport av kontanter till att göra det mer ekonomiskt attraktivt för handlare att ta emot kontanter, säger Johan Nilsson.

För mer information, kontakta:
Johan Nilsson, kund- och marknadschef, 070-775 88 47, [email protected]  Jenny Danielsson, pr- och kommunikationsansvarig, 070-775 88 47, [email protected]

Om Sifoundersökningen
Sifoundersökningen genomfördes den 19 mars–14 april 2021 som en webbaserad undersökning. Sammanlagt 3 250 personer i åldrarna 18 till 79 år deltog i undersökningen. Frågan som ställdes löd:

Har du kontanter (sedlar eller mynt) med dig i plånboken/fickan/handväskan?”

  • 19 procent svarade: ”Ja, jag har alltid kontanter med mig.”
  • 18 procent svarade: ”Ja, jag har ofta kontanter med mig.”
  • 38 procent svarade: ”Nej, jag har sällan kontanter med mig.”
  • 25 procent svarade: ”Nej, jag har aldrig kontanter med mig.”
  • 0 procent svarade: ”Tveksam/vet ej.”

Källa: Bankomat
Läs hela Sifoundersökningen här till vänster.