Vårt trygghetsarbete

22 september 2022

Vi på Bankomat har under våren 2022 förstärkt vårt arbete med trygghet. Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige har vi genomfört ett projekt där vi har besiktigat miljöerna kring 20 av våra automater enligt stiftelsens modell ”Trygg automat”.

Vi har tittat på platserna utifrån ett antal aspekter av den fysiska miljön och utifrån det identifierat åtgärder för de olika platserna. Det kan handla om att se över belysningen så att den som använder automaten får en bättre överblick av området, att ännu bättre än i dag se till att hålla platsen ren och snygg eller att avskärma automaten genom att placera ut exempelvis en växt eller en papperskorg.

Utifrån genomgången av de 20 platserna har vi även tagit fram rutiner, processer och verktyg för hur vi kan arbeta med modellen ”Trygg automat” bredare i vår verksamhet. Samtidigt har vi skapat en ny roll i organisationen, en trygghetsansvarig, som ska stötta organisationen i hur vi kan göra miljön kring nya och befintliga automater så trygg som möjligt. Vi har även skapat ett internt trygghetsråd, som kommer att samlas om det händer något kring en enskild automat för att då snabbt få till lösningar som kan öka tryggheten.

Idag har Magnus Lindgren från Stiftelsen Tryggare Sverige varit hos oss och pratat trygghet. Tack för en viktigt och bra presentation Magnus!