Vi har sponsrat en cykel till Nattvandring.nu

30 maj 2018

De första cyklarna är nu på plats i Malmö hos Nattvandring.nu. Bankomat har sponsrat en av de fina cyklarna till cykelvandringen!

Engagerade vuxna ute på gator och torg ger bra förutsättningar för en trygg miljö. Nattvandring.nu organiserar och stöttar över 300 lokala nattvandrargrupper över hela Sverige, samtidigt som de genomför förebyggande föreläsningar för både ungdomar och vuxna.

Läs om hur vi arbetar med trygghet och säkerhet