Vi söker en Incident och Problem Manager

4 april 2024

Vi söker dig som vill bidra med spetskompetens som Incident och Problem Manager i en av Sveriges viktiga samhällsfunktioner hos Bankomat. Vi är i en spännande transformation där tekniken är möjliggörare och i centrum av den resan. Som Incident och Problem Manager för våra kritiska system blir du en nyckelperson inom vårt IT-team som består av nio medarbetare. Bankomat har en avgörande funktion idag och i framtiden där du tillsammans med cirka 50 medarbetare får möjlighet att göra skillnad samt både utmanas och utvecklas.

Om rollen
Du har ansvar för att hantera alla ICT-relaterade (Information and Communication Technology) incidenter och problem i Bankomats leverans:

 • Rapportering och hantering av samtliga ICT-relaterade incidenter och problem enligt framtagen process inom avtalade SLA-nivåer samt uppföljning som lyfts vidare till leverantörer och aktivt medverka som support i IT-frågor som berör systemen.
 • Drivande i att skapa lärande processer genom lessons learned och problemhantering från uppkomna incidenter.
 • Ansvarig processägare och vidareutveckla processer och rutiner för incident- och problemhantering på Bankomat.
 • Proaktivt driva incident- och problemhantering genom interna möten på Bankomat och delta aktivt i möten med IT-leverantörer genom analys, uppföljning, administration och rapportering.
 • Delta i leverantörsuppföljningsmöten tillsammans med leveransansvarig på IT.
 • Delta i revisioner, riskanalyser och kontinuitetsarbete.
 • Rollen innebär att kunna svara upp för de egna insatserna gentemot olika intressenter internt (chefer och medarbetare) och externt (kunder och leverantörer) samt att möta upp de krav som kommer från revisioner och aktuella regelverk som t ex ISAE, EBA och DORA.
 • Utbilda och stötta organisationen inom ITIL management (version 4).

Om dig och din kompetens

 • Förståelse för både verksamhet och IT:s perspektiv och har arbetat i tvärfunktionella team.
 • Engagerad att arbeta med ständiga förbättringar och har en god kommunikativ förmåga.
 • Service minded, processkunnig och har ett starkt driv att förbättra och leverera, är prestigelös och tar brett ansvar.
 • Strukturerad och har integritet samtidigt som det behövs nyfikenhet och flexibilitet.
 • Självgående, ihärdig, pålitlig att agera professionellt enligt Bankomats värderingar och kan skapa och förvalta ett stort kontaktnät både inom och utanför Bankomat.
 • Relationsbyggare som tar ansvar, leder och driver olika initiativ på ett pragmatiskt förhållningssätt.

Meriterande bakgrund och erfarenhet

 • Arbetat framgångsrikt inom incidenthantering, support och att utveckla leverantörssamarbeten.
 • Arbetat inom organisationer med outsourcad IT-miljö och gärna arbetat med stora systemleverantörer.
 • Väl förtrogen med ITIL-ramverket och med fördel ITIL-certifierad.
 • Erfarenhet från bank, finans och/eller värdeverksamhet.
 • Kunskap och/eller erfarenhet av regelverk kopplat till incidenter, risker och myndighetsrapportering – t ex EBA, ISAE, DORA.
 • Kunskaper kring applikationer och integrationsteknik.
 • Eftergymnasial utbildning och/eller gedigen yrkeserfarenhet inom området.
 • God kommunikativ förmåga i tal och skrift både på svenska och engelska.

Arbetstider
Helgfri måndag-fredag kl. 08.30-17.00, i mesta mån utgå från kontoret med minimum 3 dagar per vecka. Ordinarie arbetstid är 38,5 tim/vecka.

Vårt erbjudande till Dig

 • Var med på en utvecklingsresa för en samhällsviktig tjänst
 • Bli en del av ett team med tydligt och coachande ledarskap
 • En arbetsplats att längta till – centralt i Stockholm

Vill du bli en del av ett varmt, kompetent och inkluderande team, sök idag genom att skicka din ansökan till [email protected]

Vi arbetar agilt i rekrytering och träffar kandidater löpande.

Varmt välkommen till en ny start tillsammans med oss!