Tillgänglighet

För oss är det viktigt att så många som möjligt ska kunna använda våra automater. Vi arbetar därför löpande med trygghet och tillgänglighet på olika sätt. Det innebär exempelvis att vi rådfrågar olika expertorgan när vi byter ut gamla automater eller utvecklar dialogen.

Vi har låtit experter inom tillgänglighet testa all vår taldialog. De har även kommit med synpunkter kring utformningen av text, färger och layout på vår användardialog. Vårt mål är att vi ska bli ännu bättre på att möta de behov och krav som finns i samhället kring tillgängliga automater.

Om du har några frågor om Bankomat och tillgänglighet är du välkommen att mejla oss på [email protected].

Instruktion för taldialog

Du startar dialogen genom att trycka på knappen Tal innan du sätter in ditt kort. Sätt in ditt kort och justera volym. Tryck 1 för lägre volym eller tryck 2 för högre volym. Gå vidare genom att trycka på knappen Klar. Ange PIN och tryck på knappen Klar. Välj tjänst och följ instruktionerna för respektive tjänst. Du kan upprepa ett meddelande genom att trycka på siffran 0.