Bankomat och Loomis inleder valutasamarbete

Nu inleder Bankomat och värdebolaget Loomis ett samarbete kring utländsk valuta. Genom samarbetet effektiviseras distribution och försäljning av utländsk valuta, vilket innebär att kostnaderna kan hållas nere för svenska konsumenter. – Det här samarbetet är bra nyheter för konsumenterna. Bankomat och Loomis kompletterar varandra och har tillsammans allt som behövs för att kunna ha ett … Läs mer

Bankomat blir betalningsinstitut

Finansinspektionen har nu godkänt Bankomats ansökan om att bli ett betalningsinstitut. Det ger Bankomat möjlighet att i framtiden självständigt utveckla nya typer av betaltjänster. – Marknaden för betaltjänster är i snabb förändring. Utbudet av olika betaltjänster ökar stadigt och konsumenternas beteenden förändras. Som betalningsinstitut kan vi på Bankomat nu självständigt utveckla vår verksamhet utifrån de … Läs mer

Bankomat satsar på valutaautomater

Ett femtiotal av Bankomats uttagsautomater görs nu om till valutaautomater, där det går att ta ut euro, brittiska pund och amerikanska dollar. Ytterligare cirka hundra automater kommer att erbjuda både euro och svenska kronor. – Bankomats valutasatsning är ett sätt att möta den stora efterfrågan på utländsk valuta inför resor och ta till vara på … Läs mer

Vi vill bidra till en hållbar framtid

Bankomats verksamhet bidrar ytterst till att uppfylla FN:s globala mål genom att möjliggöra tillgången till finansiella tjänster för alla. Ett stabilt ekonomiskt system och en väl fungerande ekonomisk infrastruktur är avgörande för att alla människor ska kunna delta i samhällsekonomin. Detta är kärnan i två av FN:s globala mål för hållbar utveckling – mål 8 … Läs mer

Seminarium i Riksdagen – Hur kan vi få kontanthanteringen att fungera?

Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle går rekordfort i Sverige. Det finns många fördelar med omställningen till digitala betaltjänster, men den är inte problemfri. Utmaningarna handlar bland annat om sårbarhet i kris och om digitalt utanförskap. Mot denna bakgrund presenterade Riksbankskommittén i juni 2018 sitt delbetänkande ”Tryggad tillgång till kontanter”. Där föreslås ett lagkrav på att … Läs mer

”Staten måste ansvara för kontanterna”

Sju av tio svenskar vill ha kvar kontanter som ett möjligt betalmedel, visar en ny Sifoundersökning. Nu behöver staten vidta åtgärder som får kontanthanteringen i samhället att fungera, skriver Bankomats vd Nina Wenning i Svenska Dagbladet. Läs hela debattartikeln här Finns även som word

Nya kontantcenter på 30 orter

Efterfrågan på att ta ut och sätta in kontanter är fortfarande stor bland svenskarna, trots att de digitala betalsätten ökar. Därför kommer Bankomat under året att öppna ett 30-tal kontantcenter där man både kan ta ut och sätta in pengar. Sammanlagt har Bankomat öppnat 130 nya kontantcenter de senaste tre åren. – Vi har överträffat … Läs mer