Aktuellt

Bankomat etablerar nav för kontanttransporter i Lund

Bankomat AB kommer att etablera ett platskontor i Lund, som en del av företagets arbete med att bygga upp värdehantering i egen regi. Från platskontoret i Lund kommer Bankomat att transportera kontanter till och från automater i hela södra Sverige. – Med sitt strategiska läge i södra Sverige lämpar sig Lund väl som nav för […]

Fyra av tio svenskar har kontanter i plånboken

Drygt fyra av tio svenskar, 44 procent, har kontanter med sig i plånboken. Det är en ökning med sju procentenheter jämfört med 2021. Det visar en ny undersökning genomförd av Verian på uppdrag av Bankomat.  – Kontanter är fortfarande viktiga för många människor som inte vill eller kan använda digitala betallösningar. Sannolikt har också många […]

Varannan svensk har kontanter hemma i beredskapssyfte

Nästan varannan svensk, 47 procent, har kontanter hemma i beredskapssyfte. Av dessa har 11 procentenheter börjat ha kontanter hemma först efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Det visar en ny undersökning som Verian har genomfört på uppdrag av Bankomat.– Det är tydligt att de senaste årens omvärldshändelser har ökat svenskarnas medvetenhet kring betydelsen av kontanter […]

Bankomat etablerar nav för kontanttransporter i Luleå

Bankomat AB kommer att etablera ett platskontor i Luleå, som en del av företagets arbete med att bygga upp värdehantering i egen regi. Från platskontoret i Luleå kommer Bankomat att transportera kontanter till och från uttagsautomater i de nordligaste delarna av Sverige. – Med sitt strategiska läge i norra Norrland lämpar sig Luleå väl som […]

Rekordmånga svenskar vill ha kvar kontanter

Fler än åtta av tio svenskar, 83 procent, vill att kontanter ska finnas kvar i framtiden, vilket är en rekordhög andel. Av de som vill ha kvar kontanter anger hälften att det viktigaste skälet är krisberedskap. Det visar en ny undersökning som Verian har genomfört på uppdrag av Bankomat. – Vi på Bankomat ser tydligt […]

Bankomat etablerar nav för kontanttransporter i Borlänge

Bankomat AB kommer att etablera ett platskontor i Borlänge, som en del av företagets arbete med att bygga upp värdehantering i egen regi. Från platskontoret i Borlänge kommer Bankomat att transportera kontanter till och från uttagsautomater i hela Mellansverige. – Med sitt strategiska läge i södra Dalarna lämpar sig Borlänge väl som nav för våra […]

Kontantbarometern: Kontantuttagen minskar med hela 19 procent

Under andra halvåret 2023 tog varje svensk i genomsnitt ut 425 kronor i månaden ur Bankomats kontantautomater, vilket är en minskning med 19 procent jämfört med motsvarande period 2022. Den genomsnittliga minskningen per år har tidigare varit cirka 10 procent. – Kontanthanteringen har nu hamnat i en negativ och självförstärkande spiral. Vi har länge sett […]

Remissinstanser vill se större statligt ansvar för kontanterna

Flera remissinstanser som har lämnat synpunkter på utredningen Staten och betalningarna vill att staten ska ta ett större finansiellt ansvar för kontanthanteringen än vad utredningen föreslår. Det framgår av en sammanställning av inkomna remissvar som Bankomat har gjort. – Kontanthanteringen upprätthålls i dag till stor del av privata aktörer. Men eftersom efterfrågan på kontanter snabbt […]

Ny utredning om kontanter bör föreslå statliga insatser

I dag meddelade finansmarknadsminister Niklas Wykman att en ny utredning tillsätts om möjligheten att betala med kontanter. Bankomat välkomnar utredningen och hoppas på konkreta förslag om statliga insatser för att stärka de mest sårbara delarna av kontantkedjan. – Betalningsutredningen som presenterades i våras kom med få konkreta förslag kring hur kontanthanteringen ska stärkas. Därför välkomnar […]