Aktuellt

Bankomat satsar på valutaautomater

Ett femtiotal av Bankomats uttagsautomater görs nu om till valutaautomater, där det går att ta…

Vi vill bidra till en hållbar framtid

Bankomats verksamhet bidrar ytterst till att uppfylla FN:s globala mål genom att möjliggöra tillgången till…

Seminarium i Riksdagen – Hur kan vi få kontanthanteringen att fungera?

Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle går rekordfort i Sverige. Det finns många fördelar med omställningen…

”Staten måste ansvara för kontanterna”

Sju av tio svenskar vill ha kvar kontanter som ett möjligt betalmedel, visar en ny…

Nya kontantcenter på 30 orter

Efterfrågan på att ta ut och sätta in kontanter är fortfarande stor bland svenskarna, trots…

Skrota kontantutredningens förslag

Flera tunga remissinstanser riktar nu kritik mot Riksbankskommitténs förslag om lagkrav på banker för att…

Sammanställning av remissvar

Läs gärna vår sammanställning av de remissvar som har kommit på Riksbankskommitténs delbetänkande ”tryggad tillgång…

Ge staten ansvar för kontanterna

I dag går remisstiden ut för Riksbankskommitténs lagförslag om att sex stora banker ska ansvara…

Bankomats remissvar till Riksbankskommitténs lagförslag

Läs Bankomats remissvar här.