Bankomats hållbarhetsarbete

Bankomats verksamhet bidrar ytterst till att uppfylla FN:s globala mål genom att möjliggöra tillgången till finansiella tjänster för alla. Ett stabilt ekonomiskt system och en väl fungerande ekonomisk infrastruktur är avgörande för att alla människor ska kunna delta i samhällsekonomin. Detta är kärnan i två av FN:s globala mål för hållbar utveckling – mål 8 och 9. FN har definierat en särskild indikator för mål 8, som anger antalet kontantautomater per 100 000 invånare. Tillgång till kontanter är en global angelägenhet och spelar en viktig roll för global utveckling.

Genom våra välkända blå kontantautomater på över 500 orter i Sverige gör vi det möjligt för människor att ta ut och sätta in kontanter. Vi är det enda företaget som kan köpa och sälja pengar till och från Riksbanken, och via våra fem depåer distribuerar vi effektivt kontanter dit de behövs. Vår verksamhet säkerställer en effektiv kontantförsörjning i hela landet.

Bankomats hållbarhetsarbete bidrar till ett hållbart samhälle och en uthållig lönsamhet för företaget. Vi ser vårt hållbarhetsarbete som en viktig del av utvecklingsarbetet som stärker vår affär och vårt varumärke. Bankomats hållbarhetsrapport 2023

För att vi ska kunna fortsätta vår viktiga verksamhet krävs att våra kunder, användare av våra tjänster, leverantörer och beslutsfattare i samhället känner förtroende för oss. För att vinna deras förtroende måste vi agera ansvarsfullt och hållbart. Bankomats uppförandekod beskriver den etiska grunden för vår verksamhet och hur vi ska förhålla oss till varandra och våra intressenter. Bankomats uppförandekod

Bankomat är en stolt partner till Nattvandring.nu

På Bankomat vill vi genom förebyggande arbete skapa ett tryggare och mer hållbart samhälle. Nattvandring.nu verkar för ungdomars bästa på ungdomars egna villkor. Verksamheten arbetar för att skapa en tryggare närmiljö för ungdomar genom ett vuxenengagemang.

Bankomat är partner till Nattvandring .nu

Bankomat är partner till Nattvandring.nu och har sedan 2017 haft ett nära samarbete. Idag har Nattvandring.nu över 450 aktiva vandringsgrupper runt om i landet och växer gärna mer med hjälp av engagerade vuxna. Läs mer på Nattvandring.nu