Bankomats ledning

Nina Wenning
Vd
Nasim Sabah
Chef ekonomi
Benny Olsson
Chef marknad och tjänsteutveckling
Magnus Sandqvist
Chef säkerhet, tf
Karin Öckert
Chef HR
Ylva Åkerblom
Chef automat- och depåinfrastruktur, tf
Stefan Wikman
Chef värdehantering

Fredrik Hahne
Chef IT, tf

Vår styrelse

Pia Warnerman, SEB
Ordförande Bankomat AB

Anna-Lena Axberger
Danske Bank

Henrik Korsell
Handelsbanken

Elisabeth Olin
Nordea

Christina Melzén
Swedbank

Marie Ådén
Arbetsgivarrepresentant Bankomat AB