Bankomats ledning

Nina Wenning
Vd
Nasim Sabah
Chef ekonomi
Benny Olsson
Chef marknad och tjänsteutveckling
Stefan Wikman
Chef värdehantering
Karin Öckert
Chef HR
Hala Khan
Chef automat- och depåinfrastruktur

Maria Bruse
Chef Säkerhet

Pier Lundmark
Chef IT

Vår styrelse

Pia Warnerman, SEB
Ordförande Bankomat AB

Anna-Lena Axberger
Danske Bank

Henrik Korsell
Handelsbanken

Malin Grönberg
Nordea

Carl Molinero
Swedbank

Marie Ådén
Arbetstagarrepresentant Bankomat AB