Bankomats chefer

Nina Wenning
Vd
Nasim Sabah
Chef ekonomi och kontanthantering
Benny Olsson
Chef affärsutveckling och IT
Johan Nilsson
Chef kund och marknad
Magnus Sandqvist
Chef säkerhet, Risk och Compliance
Karin Öckert
Chef HR
Ylva Åkerblom
Chef lokalisering
Stefan Wikman
Chef värdehantering

Vår styrelse

Pia Warnerman, SEB
Ordförande Bankomat AB

Anna-Lena Axberger
Danske Bank

Henrik Korsell
Handelsbanken

Elisabeth Olin
Nordea

Christina Melzén
Swedbank

Marie Ådén
Arbetsgivarrepresentant Bankomat AB