Press

Nästan två av tre svenskar, 63 procent, har sällan eller aldrig kontanter med sig. Bland personer i åldern 18–29 år handlar det om 76 procent. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Bankomat.– Allt fler svenskar väljer att betala digitalt i stället för kontant. Utvecklingen drivs på både av konsumenter som tycker att det är … Läs mer

Nästan tre av fyra svenskar, 73 procent, vill att det ska gå att betala med kontanter även i framtiden. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Bankomat. Andelen svenskar som vill kunna använda kontanter ligger stabilt runt 70 procent för fjärde året i rad. Den nya Sifoundersökningen visar att 73 procent av svenskarna vill kunna … Läs mer

Bankomat sätter under första halvåret 2021 upp nya kontantautomater på 17 orter runtom i Sverige, från Kosta i Kronoberg till Karesuando i Norrbotten. Satsningen görs för att fler människor ska få tillgång till kontanter. – Kontanter är fortfarande ett viktigt betalningsmedel för många, inte minst för personer i digitalt utanförskap. Så länge det finns ett … Läs mer

Svenskarna tog ut 34 miljarder kronor i Bankomats kontantautomater under andra halvåret 2020. I genomsnitt tog varje svensk ut 545 kronor i månaden, vilket är en minskning med 21 procent jämfört med motsvarande period 2019. – Den stora minskningen av kontantuttag förklaras delvis av coronakrisen. Många har varit hemma mer, konsumerat mindre och förändrat sina … Läs mer