Press

I dag överlämnade regeringen en proposition till riksdagen där sex stora banker blir skyldiga att upprätthålla kontantservice i hela landet. Bankomat är kritiska till lagförslaget och vill i stället se en självreglering från bankerna. – Bankomat är i grunden kritiska till lagförslaget. Precis som med annan samhällsviktig infrastruktur bör kontantinfrastrukturen finansieras av staten och inte … Läs mer

Svenskarna tog ut 41 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater under första halvåret 2019. I genomsnitt tog varje svensk ut 663 kronor i månaden, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med motsvarande period 2018. – Det finns många fördelar med övergången från kontanter till digitala betaltjänster, men utvecklingen är inte problemfri. Extra stora är … Läs mer

Finansinspektionen har nu godkänt Bankomats ansökan om att bli ett betalningsinstitut. Det ger Bankomat möjlighet att i framtiden självständigt utveckla nya typer av betaltjänster. – Marknaden för betaltjänster är i snabb förändring. Utbudet av olika betaltjänster ökar stadigt och konsumenternas beteenden förändras. Som betalningsinstitut kan vi på Bankomat nu självständigt utveckla vår verksamhet utifrån de … Läs mer

Svenskarna tog ut 47 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater under andra halvåret 2018, en ökning med 2 miljarder eller 4 procent jämfört med föregående halvår. – Sett över tid minskar användningen av kontanter, vilket innebär att det blir allt dyrare att upprätthålla kontantinfrastrukturen. Utan kommersiell bärighet är det i längden inte rimligt att marknadsaktörer ska ansvara … Läs mer