Press

Finansinspektionen har nu godkänt Bankomats ansökan om att bli ett betalningsinstitut. Det ger Bankomat möjlighet att i framtiden självständigt utveckla nya typer av betaltjänster. – Marknaden för betaltjänster är i snabb förändring. Utbudet av olika betaltjänster ökar stadigt och konsumenternas beteenden förändras. Som betalningsinstitut kan vi på Bankomat nu självständigt utveckla vår verksamhet utifrån de … Läs mer

Svenskarna tog ut 47 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater under andra halvåret 2018, en ökning med 2 miljarder eller 4 procent jämfört med föregående halvår. – Sett över tid minskar användningen av kontanter, vilket innebär att det blir allt dyrare att upprätthålla kontantinfrastrukturen. Utan kommersiell bärighet är det i längden inte rimligt att marknadsaktörer ska ansvara … Läs mer

Ett femtiotal av Bankomats uttagsautomater görs nu om till valutaautomater, där det går att ta ut euro, brittiska pund och amerikanska dollar. Ytterligare cirka hundra automater kommer att erbjuda både euro och svenska kronor. – Bankomats valutasatsning är ett sätt att möta den stora efterfrågan på utländsk valuta inför resor och ta till vara på … Läs mer

1 april, 2019

Debattartikel i SvD

”Staten måste ta ansvar för kontanterna” Sju av tio svenskar vill ha kvar kontanter som ett möjligt betalmedel, visar en ny Sifoundersökning. Nu behöver staten vidta åtgärder som får kontanthanteringen i samhället att fungera, skriver Bankomats vd Nina Wenning. Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle går rekordfort i Sverige. Andelen kontanta betalningar i ekonomin minskar snabbt, vilket … Läs mer