Press

Det är fler remissinstanser som välkomnar än som motsätter sig Riksbankskommitténs förslag om ett lagkrav på banker att tillgängliggöra kontanter. Det framgår av en sammanställning av remissvaren gjord av Bankomat, som själva är mycket kritiska till förslaget. – Det är lätt att tänka att det är bankerna som ska se till att det finns kontanter … Läs mer

I dag går remisstiden ut för Riksbankskommitténs lagförslag om att sex stora banker ska ansvara för kontanthanteringen i landet. Bankomats principiella invändning mot förslaget är att kontanthanteringen är en viktig del av samhällets infrastruktur och därför bör upprätthållas av staten.  – I dag finns ingen statlig aktör som tar nationellt ansvar för kontanthanteringen, men tyvärr adresserar Riksbankskommittén … Läs mer

Nio av tio kandidater till höstens riksdagsval, 93 procent, vill att kontanter ska finnas kvar i framtiden. Det visar en enkätundersökning som Bankomat har låtit genomföra införa valet. – Staten måste ta sitt ansvar för att de som vill fortsätta använda kontanter ska kunna göra det. Många människor i Sverige har inte möjlighet att betala digitalt. … Läs mer

Nio av tio svenskar, 92 procent, betalar oftast med kort när de köper något. Bara 5 procent använder oftast kontanter. Det visar Betalningsbarometern, en ny Sifoundersökning som beställts av Bankomat AB. – Allt färre använder kontanter dagligen. Men omställningen till digitala betaltjänster är inte problemfri. Många människor har inte möjlighet att betala digitalt och i … Läs mer