Press

Flera tunga remissinstanser riktar nu kritik mot Riksbankskommitténs förslag om lagkrav på banker för att trygga tillgången till kontanter i framtiden. Kontantinfrastrukturen är samhällsviktig och bör därför upprätthållas av staten, skriver Bankomats vd Nina Wenning. Den 24 mars 2023 kommer Sverige i princip att vara ett kontantlöst samhälle, enligt forskare på KTH. Riksbanken gör en … Läs mer

Samtidigt som allt fler väljer att betala digitalt tog svenskarna ut mer än 45 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater under det första halvåret 2018. I snitt tog varje svensk ut 740 kronor i månaden, vilket motsvarar en minskning med knappt 15 procent jämfört med halvåret innan. – Även om de digitala betalningarna ökar snabbt så står kontanterna fortfarande … Läs mer

Det är fler remissinstanser som välkomnar än som motsätter sig Riksbankskommitténs förslag om ett lagkrav på banker att tillgängliggöra kontanter. Det framgår av en sammanställning av remissvaren gjord av Bankomat, som själva är mycket kritiska till förslaget. – Det är lätt att tänka att det är bankerna som ska se till att det finns kontanter … Läs mer

I dag går remisstiden ut för Riksbankskommitténs lagförslag om att sex stora banker ska ansvara för kontanthanteringen i landet. Bankomats principiella invändning mot förslaget är att kontanthanteringen är en viktig del av samhällets infrastruktur och därför bör upprätthållas av staten.  – I dag finns ingen statlig aktör som tar nationellt ansvar för kontanthanteringen, men tyvärr adresserar Riksbankskommittén … Läs mer